ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


    Το πλάσμα του αίματος περιέχει πολλές ζωτικές πρωτεΐνες περιλαμβανομένου του ινωδογόνου, της σφαιρίνης και την ανθρώπινη λευκωματίνη του ορού. Ορισμένες φορές, το πλάσμα στο αίμα μπορεί να περιέχει ακαθαρσίες προκαλούμενες από διηθητό ιό, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν μέσω της κατάλληλης διαδικασίας.
     Η πλασμαφαίρεση (από την λέξη πλάσμα που σημαίνει κάτι που έχει μορφή, και την λέξη αφαίρεση) είναι η αφαίρεση των συστατικών του πλάσματος από το αίμα, η θεραπεία και η επιστροφή τους στο αίμα. Αποτελεί λοιπόν μία εξωσωματική θεραπεία. Κατά την πλασμαφαίρεση, το αίμα αρχικά λαμβάνεται με σύριγγα ή καθετήρα. Το πλάσμα τότε αφαιρείται με ειδικό φίλτρο. 
   Κατά κανόνα δίνεται στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη της πήξης του αίματος (αντιπηκτικό).Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται ως θεραπεία σε συγκεκριμένες ασθένειες.
    Στόχος της μεθόδου της πλασμαφαίρεσης είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ποσότητα ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στο αίμα του ασθενή, ώστε να μειωθεί η όποια βλαπτική τους επίδραση στον οργανισμό του.
    Τα νοσήματα στα οποία έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί η πλασμαφαίρεση είναι λιγα.
   Πρόκειται κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, νοσήματα ανοσολογικά, νευρολογικά αλλά και δερματολογικά. Επίσης, φαίνεται ότι οι ασθενείς που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστεριναιμία ωφελούνται όταν η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε χρόνια βάση. 

     Το πλάσμα είναι το υγρό μέρος του αίματος το οποίο αποτελείται κατά 90% από νερό.
Στο πλάσμα βρίσκονται διαλυμένες πολλές ουσίες όπως πρωτεϊνες, λιπίδια, βιταμίνες, ορμόνες και θρεπτικά συστατικά.
     Το πλάσμα είναι το μέσο μεταφορά των συστατικών του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα.
Τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος (τα έμμορφα συστατικά, αφού έχουν κάποιο σχήμα) είναι τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.
Τα συστατικά αυτά παράγονται στο μυελό των οστών (βρίσκεται στο εσωτερικό των κοκάλων μας) και ιδιαίτερα σ' αυτόν της σπονδυλικής στήλης, των πλευρών, της λεκάνης, του στέρνου και του κρανίου μας.